Надлежност

Гранична фитосанитарна инспекција обавља послове контроле здравственог стања биља при увозу, извозу и транзиту са претоваром; издавање фитосертификата код пошиљака у извозу; контроле увоза средстава за заштиту биља; контроле безбедности хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла; контроле средстава за исхрану биља и оплемењивање земљишта; контроле присуства ГМО код биља; контроле присуства нивоа радиоактивне контаминације код биља и средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта; послове наређивања фитосанитарних мера (уништавање биља, дезинфекција, дезинфестација и др.); припреме нотификације –  пресретања штетних организама при увозу.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2020. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2019. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ